Naše týmy vedou úspešní lidé, kteří se plně ztotožnili s hodnotami a obchodním duchem společnosti. Jsou to oddaní a iniciativní lídři, kteří sdílí společný cíl: zvýšit úspěšnost každého, kdo je spojen s Colliers International - našich zaměstnanců z řad agentů nebo pracovníků podpory, a především pak našich klientů.